Tổng kết những hoạt động & kinh phí trong năm 2015

Kinh phí hoạt động năm 2015

HỘI TỪ THIỆN HẠT PHÙ SA TP.HCM

 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 TẠI BẾN TRE

STT

Tên chương trình

Địa phương

Thời gian

Kinh phí

 1.       

Khám bệnh

Tân Thiềng- Chợ Lách

25/1/2015

20.000.000đ

 1.       

Phát quà

Hội người mù Ba Tri

08/2/2015

33.500.000đ

 1.       

Hỗ trợ em Gia Minh

Bị nổ bom H.Mỏ Cày Nam

03/2015

15.000.000đ

 1.       

Khám bệnh

Thành Thới A & Thành Thới B - Mỏ Cày Nam

29/3/2015

35.000.000đ

 1.       

Hổ trợ Cô Phạm Thị Mỹ Ngọc

 

Giáo viên trường Chê Ghê Va Ra Mỏ Cày Nam bị ung thư

03/2015

5.000.000đ

 1.       

Ngôi nhà số 3

Bình Hòa huyện Giồng Trôm

19/4/2015

30.000.000đ

 1.       

Ngôi nhà số 4

Tân Hưng huyện Ba Tri

19/4/2015

30.000.000đ

 1.       

Ngôi nhà số 5

Phú Ngãi huyện Ba Tri

10/5/2015

30.000.000đ

 1.       

Ngôi nhà số 6

Ngãi Đăng huyện Mỏ Cày Nam

06/2015

30.000.000đ

 1.                          

Tiếp sức đến trường 5

Thạnh Phú

04-05/7/2015

32.000.000đ

 1.                          

Tiếp sức đến trường 6, khám bệnh

TH Hòa Lộc & THCS Thạnh Ngãi huyện Mỏ Cày Bắc

15-16/8/2015

60.000.000đ

 1.                          

Khám bệnh, phát quà

An Phú Trung & An Ngãi Trung huyện Ba Tri

23/8/2015

200.000.000đ

 1.                          

Trung thu

Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Bình Đại & Giồng Trôm

20-21/9/2015

30.000.000 đ

 1.                          

Hạt Gạo Tình Thương (45 hộ)

Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành

03/2015-12/2015

85.600.000đ

Tổng:

636.100.000₫


HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CÁC TỈNH NĂM 2015

STT

Tên chương trình

Địa phương

Thời gian

Kinh phí

 1.  

Khám bệnh

TT Hiệp Hòa-Đức Hòa-Long AN

18/01/2015

20.000.000 đ

 1.  

Khám bệnh

Hiệp Phước-Nhà Bè-TPHCM

31/05/2015

25.000.000 đ

 1.  

Tặng quà cho Hội người mù

Hội người mù Mỹ Tho

26/7/2015

30.000.000 đ

 1.  

Khám bệnh

Bà Điểm-Hóc Môn TPHCM

03/10/2015

20.000.000 đ

 1.  

Đồng bào Stieng

Phước Tân-Phú Riêng-Bình Phước

28-29/11/2015

70.000.000 đ

 1.  

Khám bệnh

Đức Hòa Thượng-Đức Hòa- Long An

13/12/2015

25.000.000 đ

 1.  

Tặng quà bệnh nhân tâm thần

Cơ sở Trọng Đức-Đức Trọng –Lâm Đồng

26-27/12/2015

30.000.000 đ

Tổng

220.000.000 đ

Năm 2015: 856.100.000 đ