Tiếp sức đến trường lần 10 Nhơn Hội - An Phú - An Giang

Ngày 18-19/2/2017 Hội từ thiện Hạt Phù Sa sẽ tổ chức chuyến đi đến tỉnh An Giang thực hiện chương trình tặng học phẩm & xe đạp cho 175 em học sinh nghèo của huyện Tịnh Biên & An Phú

16681535_265276880551813_2864426995896531659_n

16807244_265277163885118_6459549314667064288_n

16807384_265277143885120_3269646244361930030_n

16830635_265276720551829_8878960271533411303_n

16831874_265276693885165_1632690633772259_n

16864159_265276697218498_3487703068745392763_n

16864355_265277043885130_1493902364731223037_n