Hội viên


HỘI VIÊN ĐANG HOẠT ĐỘNG (HV30)

 

I. GIỚI THIỆU:

Kể từ ngày 01.1.2016 cơ cấu tổ chức hoạt động Hội từ thiện Hạt Phù Sa TPHCM như sau:
- Hội trưởng
- Ban vận động 
- Thường trực Ban vận động
- Hội viên HV30
Ngoài ra còn có đội ngũ Tình Nguyện Viên tại TPHCM & Bến Tre .
Theo đó, việc kết nạp cũng như số lượng Hội Viên hoạt động tối đa 30 người, gọi tắt là HV30.

II. QUY ĐỊNH KẾT NẠP & HOẠT ĐỘNG CỦA HV30:

1. Kết nạp: 

a.  Điều kiện:
+ Có lòng hướng thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.
+ Hiện tại không tham gia điều hành hay vận động từ thiện riêng cho một Nhóm, Hội nào.
+ Tham gia chương trình với Hội từ thiện Hạt Phù Sa ít nhất 01 lần để hiểu thêm về những hoạt động của Hội.
b. Thông tin cá nhân: 
Các bạn cung cấp 5 thông tin cá nhân sau :
- Họ tên :
- Ngày tháng năm sinh:
- Số ĐT: 
- Nghề nghiệp:
- Địa chỉ:
Lưu ý: Thông tin cá nhân được bảo mật, không công khai ngoài HV30
c. Đóng góp quỹ:
Mỗi tháng Hội viên đóng góp quỹ hoạt động 500.000 Đ

2. Hoạt động:

- Đồng phục: Hội sẽ hỗ trợ mỗi Hội viên 01 cái.
- Mỗi tháng sẽ họp mặt Hội viên 01 lần tại TPHM.
- Hội viên HV30 dự họp mặt ít nhất 01 lần trong Quý.
- Quỹ đóng góp hàng tháng sẽ được duy trì xây nhà tình thương cho người nghèo. (Dự kiến mỗi Quý 1 căn nhà).

III. DANH SÁCH HV30 HIỆN TẠI :

STT
Họ Tên
Địa chỉ
Nghề nghiệp
1. Lê Văn Hữu TPHCM CAND
2. Nguyễn Thị Thúy TPHCM Spa, Iphone
3. Nguyễn Hoàng Thúy Nhi TPHCM -
4. Nguyễn Thị Ngọc Trúc TPHCM Bán đồng hồ
5. Lê Thành Minh TPHCM Nhân viên xuất nhập khẩu
6. Lê Văn Nhân TPHCM Kỹ sư cầu đường 
7. Huỳnh Thị Mỹ Trang TPHCM Nhân viên thiết kế nội thất
8. Nguyễn Thanh Lâm TPHCM Giảng viên Đại Học Marketing
9. Nguyễn Thị Mai Thảo TPHCM Kinh doanh Nhựa
10. Nguyễn Trọng Hiếu TPHCM -
11, Tạ Thị Phương TPHCM Tư vấn 
12. Nguyễn Kim Sơn TPHCM CAND
13. Bùi Quang Viễn TPHCM Hoàng Kim 
14. Phan Nguyễn Mỹ Tiên 
TPHCM -
15. Trương Thị Kim Ngân TPHCM Cty May Việt Tiến
16. Võ Chí Nhân TPHCM Cty Nguyễn Kim
17. Lê Thị Luyến
TPHCM -
18. Lê Thị Thanh Diệu TPHCM
19. Lê Thị Diễm Thu
TPHCM -
20. Bùi Trần Bảo Nữ BẾN TRE  The Bluse Bến Tre
21. Đoàn Thị Lệ Hằng TPHCM
22. Nguyễn Trường An
23. Nguyễn Thành Nam
24. Trần Thị Thu Thủy
25. Phan Việt Bằng TPHCM CNTT
26. Hồ Thị Thảo Sương TPHCM
27. Trần Tuyết Hải Hà Nội
28. Võ Phương Đài
29.
30.