Giới thiệu

Hội từ thiện Hạt Phù Sa tiền thân là Hội từ thiện Bến Tre, được thành lập ngày 13/7/2012 cho đến nay có hơn 50 thành viên thường trực.

- Hạt Phù Sa là nơi kết nối, chia sẻ ...những trái tim, những tấm lòng ở khắp nơi mang niềm vui vật chất và tinh thần cho những hoàn cảnh kém may mắn khó khăn không chỉ cho người dân Bến Tre mà còn những địa phương khác.
- Năm 2014 Hội đã sư dụng kinh phí hoạt động là 245.000.000 đ nguồn quyên góp từ Mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng với nguồn góp quỹ hàng tháng từ thành viên thường trực.
- Tháng 3/2015 Hạt Phù Sa vinh dự được Chủ tich UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen vì sự đóng góp cho an sinh xã hội của tỉnh.
- Ngoài các chương trình chính hàng quý:
+ Tết yêu thương
+ Ngôi nhà số...
+ Tiếp sức đến trường
+ Trung thu ấm áp
+ Vì sức khỏe cộng đồng
Hạt Phù Sa còn tổ chức thăm hỏi , tặng quà cho những hoàn cảnh đáng thương từ các thành viên, mạnh thường quân giới thiệu.

Tính đến tháng 9/2015 nguồn kinh phí hoạt động đã hơn 400.000.000 đ đồng.

BAN QUẢN TRỊ